Model:

Height 1m78, Weight 65kg

Wearing: Size 4
Levents® 23 Jersey/ Black
Giá thông thường 550.000 VND
Giá bán 550.000 VND Giá thông thường 550.000 VND
black
pink
Xem chi tiết sản phẩm