Model:

Height 1m80, Weight 70kg

Wearing: Size 4

 

Levents® Knit Polo/ Black
Giá thông thường 530.000 VND
Giá bán 530.000 VND Giá thông thường
Black
Brown
Cream
Baby-Blue
Xem chi tiết sản phẩm