Recruitment

CRM EXECUTIVE

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý, duy trì và cải thiện mối quan hệ với nhóm khách hàng VIP. - Chăm sóc danh sách khách hàng VIP theo...

Xem thêm

BRAND MARKETING EXECUTIVE

1. WHAT YOU WILL DO: Responsibilities - Support teams to plan, develop, and execute marketing initiatives - Complete projects related to branding, content creation, and social media marketing - Maintain...

Xem thêm

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT TEAM LEAD

1. WHAT YOU WILL DO: - Build international retailers lead and approach them to find selling chances in both offline & online channels. - Provide all sales & marketing assets,...

Xem thêm

SALE IN-STORE STAFF

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Lắng nghe yêu cầu của khách hàng, giới thiệu tới khách hàng đầy đủ thông tin về sản phẩm mà khách hàng mong muốn...

Xem thêm

STORE MANAGER

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC- Quản lý cửa hàng vận hành hàng ngày một cách hiệu quả - Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số, tồn kho và kiểm...

Xem thêm