LEVENTS x You“Stay Home, Stay Creative”

Là chiến dịch ủng hộ tinh thần mùa dịch Corona lần đầu tiên vào năm 2020. Khi nhiều hoạt động khác của xã hội được hạn chế để bảo vệ sức khỏe chung của cộng đồng.

Levents đã cùng các bạn trẻ tạo ra 1 hoạt động thú vị vẽ con Corona theo trí tưởng tượng của bạn, và Levents sẽ đặt nó lên chiếc áo collab lần này của Levents và bạn. Sản phẩm được bán ra với mức giá " ưu đãi " là một hành động tri ân đến sự đóng góp của tất cả mọi người vào sản phẩm này, một sản phẩm với thông điệp "Stay home, Stay creative", cũng như 1 sản phẩm đánh dấu một sự kiện lịch sử của thế giới - dịch Covid-19.

Cùng là những người trẻ muốn làm gì đó đóng góp cho xã hội vào thời điểm nhạy cảm, khó khăn bấy giờ và có lẽ thiết thực nhất là dùng những giá trị của các bạn cùng Levents đã tạo ra để đóng góp phần nào cho cộng đồng nhằm chung sức chống lại đại dịch này.

[KẾT QUẢ]  LVS " LEVENTS X YOU " COLLABORATION - STAY HOME STAY CREATIVE.

Bộ 10 graphics đặt lên sản phẩm Collab đợt này, bọn mình không hẳn chỉ chọn những bài thi ấn tượng nhất, có chiều sâu nhất mà còn được lựa chọn dựa trên tiêu chí trung hòa để các bức vẽ đó hòa hợp được với nhau để cùng tạo nên bức graphic cuối cùng tuyệt nhất để đưa tới các bạn.

Bộ 10 graphics đặt lên sản phẩm Collab đợt này, bọn mình không hẳn chỉ chọn những bài thi ấn tượng nhất, có chiều sâu nhất mà còn được lựa chọn dựa trên tiêu chí trung hòa để các bức vẽ đó hòa hợp được với nhau để cùng tạo nên bức graphic cuối cùng tuyệt nhất để đưa tới các bạn.

Sản phẩm được phát hành có 5 size 0/1/2/3/4 ,sử dụng chất liệu vải với khả năng thấm hút và thoáng mát cao, công nghệ in Dtg hàng đầu thế giới.

Mỗi khách hàng chỉ được quyền mua tối đa 1 sản phẩm/1 đơn hàng.
Sản phẩm được bán ra với mức giá " ưu đãi " là một hành động tri ân đến sự đóng góp của tất cả mọi người vào sản phẩm này, một sản phẩm với thông điệp "Stay home, Stay creative", cũng như 1 sản phẩm đánh dấu một sự kiện lịch sử của thế giới - dịch Covid-19.

Sold out 1000 sản phẩm vào thời gian đầu ra mắt, giá trải nghiệm 299.000 vnđ và trích một phần lợi nhuận quyên góp ủng hộ quỹ đẩy lùi dịch Covid.

LEVENTS x You“Stay Home, Stay Creative”

Là chiến dịch ủng hộ tinh thần mùa dịch Corona lần đầu tiên vào năm 2020. Khi nhiều hoạt động khác của xã hội được hạn chế để bảo vệ sức khỏe chung của cộng đồng.

Levents đã cùng các bạn trẻ tạo ra 1 hoạt động thú vị vẽ con Corona theo trí tưởng tượng của bạn, và Levents sẽ đặt nó lên chiếc áo collab lần này của Levents và bạn. Sản phẩm được bán ra với mức giá " ưu đãi " là một hành động tri ân đến sự đóng góp của tất cả mọi người vào sản phẩm này, một sản phẩm với thông điệp "Stay home, Stay creative", cũng như 1 sản phẩm đánh dấu một sự kiện lịch sử của thế giới - dịch Covid-19.

Cùng là những người trẻ muốn làm gì đó đóng góp cho xã hội vào thời điểm nhạy cảm, khó khăn bấy giờ và có lẽ thiết thực nhất là dùng những giá trị của các bạn cùng Levents đã tạo ra để đóng góp phần nào cho cộng đồng nhằm chung sức chống lại đại dịch này.

[KẾT QUẢ]  LVS " LEVENTS X YOU " COLLABORATION - STAY HOME STAY CREATIVE.

Bộ 10 graphics đặt lên sản phẩm Collab đợt này, bọn mình không hẳn chỉ chọn những bài thi ấn tượng nhất, có chiều sâu nhất mà còn được lựa chọn dựa trên tiêu chí trung hòa để các bức vẽ đó hòa hợp được với nhau để cùng tạo nên bức graphic cuối cùng tuyệt nhất để đưa tới các bạn.

Bộ 10 graphics đặt lên sản phẩm Collab đợt này, bọn mình không hẳn chỉ chọn những bài thi ấn tượng nhất, có chiều sâu nhất mà còn được lựa chọn dựa trên tiêu chí trung hòa để các bức vẽ đó hòa hợp được với nhau để cùng tạo nên bức graphic cuối cùng tuyệt nhất để đưa tới các bạn.

Sản phẩm được phát hành có 5 size 0/1/2/3/4 ,sử dụng chất liệu vải với khả năng thấm hút và thoáng mát cao, công nghệ in Dtg hàng đầu thế giới.

Mỗi khách hàng chỉ được quyền mua tối đa 1 sản phẩm/1 đơn hàng.
Sản phẩm được bán ra với mức giá " ưu đãi " là một hành động tri ân đến sự đóng góp của tất cả mọi người vào sản phẩm này, một sản phẩm với thông điệp "Stay home, Stay creative", cũng như 1 sản phẩm đánh dấu một sự kiện lịch sử của thế giới - dịch Covid-19.

Sold out 1000 sản phẩm vào thời gian đầu ra mắt, giá trải nghiệm 299.000 vnđ và trích một phần lợi nhuận quyên góp ủng hộ quỹ đẩy lùi dịch Covid.