Earth Day Everyday

Ngày Trái Đất diễn ra vào 22.04 hằng năm đang ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ mọi người không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Những hoạt động như tắt điện, trồng cây xanh, dọn dẹp rác thải được diễn ra trên quy mô lớn với mục tiêu hạn chế những tác hại tiêu cực ảnh hưởng lên môi trường xanh của chúng ta. 

Mong muốn đóng góp 1 phần nhỏ trong việc tuyên truyền, bảo vệ Trái Đất xanh và cộng động, Levents® đã cho ra mắt phiên bản Tee giới hạn “LEVENTS® EARTH TEE” song song với chiến dịch đặc biệt mang tên “EARTHDAY EVERDAY ĐỔI CŨ NHẬN MỚI”.

EARTHDAY EVERDAY ĐỔI CŨ NHẬN MỚI là một chiến dịch cộng đồng hướng tới việc tái sử dụng sản phẩm cũ và hỗ trợ quyên góp thông qua hoạt động thu cũ đổi mới tất cả sản phẩm đã qua sử dụng của Nhà Lì. 

Tất cả sản phẩm thu được sẽ được tổng hợp và chọn lọc để tặng cho các cá nhân, tập thể khó khăn trong cộng đồng. Sau hoạt động này Levents® rất vui vì đã có thể góp phần bảo vệ môi trường xanh. Đồng thời, đem lại niềm vui cho mọi người và cộng đồng xung quanh.

Earth Day Everyday

Ngày Trái Đất diễn ra vào 22.04 hằng năm đang ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ mọi người không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Những hoạt động như tắt điện, trồng cây xanh, dọn dẹp rác thải được diễn ra trên quy mô lớn với mục tiêu hạn chế những tác hại tiêu cực ảnh hưởng lên môi trường xanh của chúng ta. 

Mong muốn đóng góp 1 phần nhỏ trong việc tuyên truyền, bảo vệ Trái Đất xanh và cộng động, Levents® đã cho ra mắt phiên bản Tee giới hạn “LEVENTS® EARTH TEE” song song với chiến dịch đặc biệt mang tên “EARTHDAY EVERDAY ĐỔI CŨ NHẬN MỚI”.

EARTHDAY EVERDAY ĐỔI CŨ NHẬN MỚI là một chiến dịch cộng đồng hướng tới việc tái sử dụng sản phẩm cũ và hỗ trợ quyên góp thông qua hoạt động thu cũ đổi mới tất cả sản phẩm đã qua sử dụng của Nhà Lì. 

Tất cả sản phẩm thu được sẽ được tổng hợp và chọn lọc để tặng cho các cá nhân, tập thể khó khăn trong cộng đồng. Sau hoạt động này Levents® rất vui vì đã có thể góp phần bảo vệ môi trường xanh. Đồng thời, đem lại niềm vui cho mọi người và cộng đồng xung quanh.