Worldview for Employee

Nếu không có nguồn nhân lực vững mạnh thì một doanh nghiệp không thể nào phát triển lâu dài và bền vững. Vì vậy việc phát triển toàn diện nguồn nhân lực luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Levents®. 

Vừa qua, Levents® đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ với chủ đề "Nhân sinh quan cho người đi làm - Lãnh đạo bản thân". Buổi đào tạo bao gồm những nội dung chính như sau:

  1. Vai trò quan trọng Nhân Sinh Quan trong đời sống. Tại sao phải có một nhân sinh quan. Cách xây dựng nhân sinh quan.
  2. Giá trị của người lao động gồm có những thành phần nào. Hiểu về Năng lực, Tư cách & Đạo đức
  3. Làm cách nào để phát huy giá trị của bản thân trong tổ chức.
  4. Vấn đề Lãnh đạo bản thân. Làm chủ tương lai của mình.
  5. Hai khái niệm quan trọng trong xây dựng Văn hóa. An toàn tâm lý & Lòng can đảm.

Khóa học này nhằm mục đích nâng cao khả năng lãnh đạo từng nhân sự dựa trên nền tảng phát triển quan điểm sống. Xuyên suốt buổi này, Levents® rất vui khi được đồng hành và lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Mạnh Hải, người có hơn 30 năm kinh nghiệm, trong đó có nhiều năm đảm nhiệm vai trò quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia như Abbott, Danone, Nestle, Coca-Cola, Nhà máy bia Việt Nam. Hiện nay, ông là giảng viên tại Học viện Quản lý PACE, phụ trách các chương trình lãnh đạo quốc tế như Lãnh đạo theo tốc độ của niềm tin, 4 vai trò lãnh đạo (Franklin Covey) và Lãnh đạo theo tình huống (Ken Blanchard).

Đây là cách thức hiệu quả để mỗi nhân viên có thể giúp công ty hoàn thành sứ mệnh, đóng góp vào sự phát triển của công ty và quan trọng hơn là góp phần xây dựng tương lai của họ.

Worldview for Employee

Nếu không có nguồn nhân lực vững mạnh thì một doanh nghiệp không thể nào phát triển lâu dài và bền vững. Vì vậy việc phát triển toàn diện nguồn nhân lực luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Levents®. 

Vừa qua, Levents® đã tổ chức khóa đào tạo nội bộ với chủ đề "Nhân sinh quan cho người đi làm - Lãnh đạo bản thân". Buổi đào tạo bao gồm những nội dung chính như sau:

  1. Vai trò quan trọng Nhân Sinh Quan trong đời sống. Tại sao phải có một nhân sinh quan. Cách xây dựng nhân sinh quan.
  2. Giá trị của người lao động gồm có những thành phần nào. Hiểu về Năng lực, Tư cách & Đạo đức
  3. Làm cách nào để phát huy giá trị của bản thân trong tổ chức.
  4. Vấn đề Lãnh đạo bản thân. Làm chủ tương lai của mình.
  5. Hai khái niệm quan trọng trong xây dựng Văn hóa. An toàn tâm lý & Lòng can đảm.

Khóa học này nhằm mục đích nâng cao khả năng lãnh đạo từng nhân sự dựa trên nền tảng phát triển quan điểm sống. Xuyên suốt buổi này, Levents® rất vui khi được đồng hành và lắng nghe chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Mạnh Hải, người có hơn 30 năm kinh nghiệm, trong đó có nhiều năm đảm nhiệm vai trò quản lý tại các tập đoàn đa quốc gia như Abbott, Danone, Nestle, Coca-Cola, Nhà máy bia Việt Nam. Hiện nay, ông là giảng viên tại Học viện Quản lý PACE, phụ trách các chương trình lãnh đạo quốc tế như Lãnh đạo theo tốc độ của niềm tin, 4 vai trò lãnh đạo (Franklin Covey) và Lãnh đạo theo tình huống (Ken Blanchard).

Đây là cách thức hiệu quả để mỗi nhân viên có thể giúp công ty hoàn thành sứ mệnh, đóng góp vào sự phát triển của công ty và quan trọng hơn là góp phần xây dựng tương lai của họ.