Contact Us

Với mục tiêu phát triển cộng đồng, giúp đỡ xã hội, tạo cơ hội cho người trẻ được thể hiện bản thân. Từ đó đem đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng nói chung. Để thành công thực thi được mục tiêu này, Levents® rất mong muốn được hợp tác, đồng hành cùng các đối tác cộng đồng, dự án xã hội, doanh nghiệp và tổ chức thanh niên trên toàn quốc để chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội và môi trường xung quanh ta. 

Levents® rất hy vọng sẽ được đồng hành cùng tổ chức của bạn để tạo nên sự phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy đừng ngần ngại liên hệ và đồng hành với chúng tôi để cùng nhau tạo nên sự cộng hưởng tích cực nhé! 

Contact:

Phone: 1900 633 028

Contact Us

Với mục tiêu phát triển cộng đồng, giúp đỡ xã hội, tạo cơ hội cho người trẻ được thể hiện bản thân. Từ đó đem đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng nói chung. Để thành công thực thi được mục tiêu này, Levents® rất mong muốn được hợp tác, đồng hành cùng các đối tác cộng đồng, dự án xã hội, doanh nghiệp và tổ chức thanh niên trên toàn quốc để chung tay tạo nên những giá trị tốt đẹp cho xã hội và môi trường xung quanh ta. 

Levents® rất hy vọng sẽ được đồng hành cùng tổ chức của bạn để tạo nên sự phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy đừng ngần ngại liên hệ và đồng hành với chúng tôi để cùng nhau tạo nên sự cộng hưởng tích cực nhé! 

Contact:

Phone: 1900 633 028