BREAKING THE SILENCE - "YOU ARE NOT ALONE"

Những năm gần đây, vấn đề về sức khỏe tinh thần, tâm lý đang dần được chú trọng và quan tâm nhiều hơn bởi mọi người trên toàn thế giới đặc biệt là giới trẻ, những bạn trẻ ở độ tuổi GenZ. Vô hình chung, khi xã hội càng phát triển mạnh mẽ, các bạn trẻ lại càng phải chịu nhiều sức ép, áp lực đến từ gia đình, bạn bè và môi trường xung quanh. Dẫn đến việc có nhiều bạn trẻ đã và đang phải một mình đối diện với những tổn thương tinh thần này. 

Hiểu được vấn đề này, Levents® rất tự hào khi có thể đồng hành cùng Hopeful Horizon Project trong dự án phi lợi nhuận BREAKING THE SILENCE bằng việc sản xuất độc quyền phiên bản Tee - YOU ARE NOT ALONE nhằm lan tỏa thông điệp và giúp các bạn trẻ tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung có thể tích cực và mạnh mẽ đối diện với những vấn đề về sức khỏe tinh thần, rối loạn tâm lý. Đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp sâu sắc trong mỗi con người.

Tất cả những chiến dịch này đã thể hiện cam kết của Levents® trong việc đóng góp cho cộng đồng và môi trường, phát triển bền vững. 

.

BREAKING THE SILENCE - "YOU ARE NOT ALONE"

Những năm gần đây, vấn đề về sức khỏe tinh thần, tâm lý đang dần được chú trọng và quan tâm nhiều hơn bởi mọi người trên toàn thế giới đặc biệt là giới trẻ, những bạn trẻ ở độ tuổi GenZ. Vô hình chung, khi xã hội càng phát triển mạnh mẽ, các bạn trẻ lại càng phải chịu nhiều sức ép, áp lực đến từ gia đình, bạn bè và môi trường xung quanh. Dẫn đến việc có nhiều bạn trẻ đã và đang phải một mình đối diện với những tổn thương tinh thần này. 

Hiểu được vấn đề này, Levents® rất tự hào khi có thể đồng hành cùng Hopeful Horizon Project trong dự án phi lợi nhuận BREAKING THE SILENCE bằng việc sản xuất độc quyền phiên bản Tee - YOU ARE NOT ALONE nhằm lan tỏa thông điệp và giúp các bạn trẻ tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung có thể tích cực và mạnh mẽ đối diện với những vấn đề về sức khỏe tinh thần, rối loạn tâm lý. Đồng thời tôn vinh những giá trị tốt đẹp sâu sắc trong mỗi con người.

Tất cả những chiến dịch này đã thể hiện cam kết của Levents® trong việc đóng góp cho cộng đồng và môi trường, phát triển bền vững. 

.