Save The Earth

Với mong muốn tạo nên những thay đổi tích cực không chỉ cho con người và cộng đồng mà còn cho cả môi trường quanh ta. Levents® đã cho ra mắt một sản phẩm đặc biệt, dành riêng cho Ngày Trái Đất mang tên LEVENTS® HEART PUZZLE TEE. 

LEVENTS® HEART PUZZLE TEE và Levents® mong muốn có thể lan tỏa rộng rãi thông điệp tích cực về việc gìn giữ, bảo vệ môi trường xanh đến với cộng đồng và nhiều bạn trẻ tại Việt Nam.

Đồng thời, sử dụng 10% doanh thu đến từ sản phẩm này để đóng góp, hỗ trợ cho chương trình trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng - Hạnh Phúc Xanh của SỐNG FOUNDATION. Levents® hy vọng có thể góp phần cải thiện tình trạng môi trường tại Việt Nam ta. 

Save The Earth

Với mong muốn tạo nên những thay đổi tích cực không chỉ cho con người và cộng đồng mà còn cho cả môi trường quanh ta. Levents® đã cho ra mắt một sản phẩm đặc biệt, dành riêng cho Ngày Trái Đất mang tên LEVENTS® HEART PUZZLE TEE. 

LEVENTS® HEART PUZZLE TEE và Levents® mong muốn có thể lan tỏa rộng rãi thông điệp tích cực về việc gìn giữ, bảo vệ môi trường xanh đến với cộng đồng và nhiều bạn trẻ tại Việt Nam.

Đồng thời, sử dụng 10% doanh thu đến từ sản phẩm này để đóng góp, hỗ trợ cho chương trình trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng - Hạnh Phúc Xanh của SỐNG FOUNDATION. Levents® hy vọng có thể góp phần cải thiện tình trạng môi trường tại Việt Nam ta.