Sales And Customer Care Skills Course

Đối với Levents®, trải nghiệm của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Xuyên suốt quá trình vận hành và kinh doanh, Levents® luôn mong muốn rằng tất cả khách hàng khi mua sắm và đồng hành cùng Levents® đều có được những trải nghiệm trọn vẹn và tuyệt vời nhất. Vậy nên việc chuẩn bị kĩ càng cho đội ngũ nhân sự về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng là vô cùng quan trọng.

Vào tháng 10.2023 đội ngũ nhân sự tại Levents® đã có cơ hội tham gia khóa học huấn luyện chuyên nghiệp về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng. Việc không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức sẽ giúp Levents® đảm bảo được chất lượng dịch vụ tốt nhất tới cho khách hàng trên mọi nền tảng cả online and instore.

Đồng thời, thông qua khóa học kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng này, kiến thức và tư duy của đội ngũ nhân viên tại Levents® đã được cải thiện rất nhiều, giúp họ hiểu được mong đợi của khách hàng, từ đó học được cách thuyết phục và làm hài lòng khách hàng tốt hơn trong tương lai. 

Nhờ đó, chúng tôi đảm bảo sẽ luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Sales And Customer Care Skills Course

Đối với Levents®, trải nghiệm của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Xuyên suốt quá trình vận hành và kinh doanh, Levents® luôn mong muốn rằng tất cả khách hàng khi mua sắm và đồng hành cùng Levents® đều có được những trải nghiệm trọn vẹn và tuyệt vời nhất. Vậy nên việc chuẩn bị kĩ càng cho đội ngũ nhân sự về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng là vô cùng quan trọng.

Vào tháng 10.2023 đội ngũ nhân sự tại Levents® đã có cơ hội tham gia khóa học huấn luyện chuyên nghiệp về kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng. Việc không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức sẽ giúp Levents® đảm bảo được chất lượng dịch vụ tốt nhất tới cho khách hàng trên mọi nền tảng cả online and instore.

Đồng thời, thông qua khóa học kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng này, kiến thức và tư duy của đội ngũ nhân viên tại Levents® đã được cải thiện rất nhiều, giúp họ hiểu được mong đợi của khách hàng, từ đó học được cách thuyết phục và làm hài lòng khách hàng tốt hơn trong tương lai. 

Nhờ đó, chúng tôi đảm bảo sẽ luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.