Deep Future

Để phát triển một đội ngũ nhân lực mạnh mẽ và bền vững thì những yếu tố liên quan đến sức khỏe tinh thần và thể chất rất cần được chú trọng và cân bằng. Nhờ cân bằng được cả 2 yếu tố về tâm trí và cơ thể thì mới có thể tiếp nhận những tri thức mới và nâng cao những điều mình đang làm tốt, thành thạo.

Vì vậy, để trang bị cho đội ngũ nhân sự nền tảng vững chắc để thực hiện được những điều trên, Levents® đã tổ chức khóa học “Deep Future – Định hình tương lai của chính bạn” với các nội dung chính vô cùng hấp dẫn:

  1. Phát triển bản thân qua góc nhìn khoa học não bộ
  2. Tuổi thơ định hình bạn - Bạn định hình tương lai
  3. Hệ tâm thế phát triển
  4. Kỹ năng tư duy & ra quyết định
  5. Kỹ năng sáng tạo

Levents® rất vinh hạnh khi khóa học lần này được dẫn dắt bởi anh Trần Anh Khôi, chuyên gia đào tạo và là người sáng lập chuỗi khóa học #DeepGrowth, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trước đây anh từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Đào tạo tại Tin học Việt Nam, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Học viện FPT, Phó Tổng Giám đốc tại Ido Education và Giám đốc Đổi mới tại BlueCG. 

Levents® hy vọng rằng sau khóa đào tạo Deep Future này, tất cả nhân viên sẽ hiểu sâu hơn về tâm trí của chính mình. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và kiên cường hơn của từng cá nhân nói riêng và Levents® nói chung trong tương lai.

Deep Future

Để phát triển một đội ngũ nhân lực mạnh mẽ và bền vững thì những yếu tố liên quan đến sức khỏe tinh thần và thể chất rất cần được chú trọng và cân bằng. Nhờ cân bằng được cả 2 yếu tố về tâm trí và cơ thể thì mới có thể tiếp nhận những tri thức mới và nâng cao những điều mình đang làm tốt, thành thạo.

Vì vậy, để trang bị cho đội ngũ nhân sự nền tảng vững chắc để thực hiện được những điều trên, Levents® đã tổ chức khóa học “Deep Future – Định hình tương lai của chính bạn” với các nội dung chính vô cùng hấp dẫn:

  1. Phát triển bản thân qua góc nhìn khoa học não bộ
  2. Tuổi thơ định hình bạn - Bạn định hình tương lai
  3. Hệ tâm thế phát triển
  4. Kỹ năng tư duy & ra quyết định
  5. Kỹ năng sáng tạo

Levents® rất vinh hạnh khi khóa học lần này được dẫn dắt bởi anh Trần Anh Khôi, chuyên gia đào tạo và là người sáng lập chuỗi khóa học #DeepGrowth, với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trước đây anh từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Đào tạo tại Tin học Việt Nam, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Học viện FPT, Phó Tổng Giám đốc tại Ido Education và Giám đốc Đổi mới tại BlueCG. 

Levents® hy vọng rằng sau khóa đào tạo Deep Future này, tất cả nhân viên sẽ hiểu sâu hơn về tâm trí của chính mình. Đây sẽ là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ và kiên cường hơn của từng cá nhân nói riêng và Levents® nói chung trong tương lai.