Save The Eeath

Với mục đích từng ngày có thể tạo ra những khác biệt nhỏ cho cộng đồng và môi trường. Levents đã cho ra mắt một sản phẩm đặc biệt dành riêng cho Ngày Trái Đất - LEVENTS® HEART PUZZLE TEE, 1000 sản phẩm đầu tiên sẽ được trích 10% doanh thu để đóng góp cho chương trình Hạnh Phúc Xanh dự án trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng của SỐNG FOUNDATION thúc đẩy phát triển bền vững và chống phá rừng.

Đây là sự kiện kỷ niệm Ngày Trái đất với Levents® và góp phần bảo vệ môi trường.

Save The Eeath

Với mục đích từng ngày có thể tạo ra những khác biệt nhỏ cho cộng đồng và môi trường. Levents đã cho ra mắt một sản phẩm đặc biệt dành riêng cho Ngày Trái Đất - LEVENTS® HEART PUZZLE TEE, 1000 sản phẩm đầu tiên sẽ được trích 10% doanh thu để đóng góp cho chương trình Hạnh Phúc Xanh dự án trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng của SỐNG FOUNDATION thúc đẩy phát triển bền vững và chống phá rừng.

Đây là sự kiện kỷ niệm Ngày Trái đất với Levents® và góp phần bảo vệ môi trường.