You're Influencer

Đây là chiến dịch dành cho toàn bộ khách hàng của LEVENTS, là sân chơi cổ vũ cho các bạn trẻ tự tin thể hiện phong cách riêng. một hoạt động chia sẻ, khích lệ tinh thần các bạn vào mùa dịch Covid

PHẦN QUÀ DÀNH CHO 50 BẠN ĐƯỢC CHỌN:

- Cơ hội trở người mẫu độc quyền của Levents, cũng như một phần không thể thiếu của tụi mình.

- Được tặng 1 INTERNETLOVE PIXEL TEE

+ CÁCH THỨC THAM GIA

BƯỚC 1: Like, share và comment tag 2 người bạn để tham gia cùng nhau 

BƯỚC 2: Điền đầy đủ thông tin trong link đăng ký 

BƯỚC 3: Lọc ra 50 bạn được chọn

[Kết quả] chiến dịch YOU'RE INFLUENCER

Tính đến thời điểm kết thúc chương trình đã có hơn 3600 bạn đã quan tâm và đăng ký tham gia chiến dịch. 

Đây là chiến dịch đầu tiên Levents tạo ra để tìm kiếm các tài năng để các bạn có cơ hội thể hiện khả năng của mình, cũng là để tụi mình có cơ hội tìm thấy bạn. 

You're Influencer

Đây là chiến dịch dành cho toàn bộ khách hàng của LEVENTS, là sân chơi cổ vũ cho các bạn trẻ tự tin thể hiện phong cách riêng. một hoạt động chia sẻ, khích lệ tinh thần các bạn vào mùa dịch Covid

PHẦN QUÀ DÀNH CHO 50 BẠN ĐƯỢC CHỌN:

- Cơ hội trở người mẫu độc quyền của Levents, cũng như một phần không thể thiếu của tụi mình.

- Được tặng 1 INTERNETLOVE PIXEL TEE

+ CÁCH THỨC THAM GIA

BƯỚC 1: Like, share và comment tag 2 người bạn để tham gia cùng nhau 

BƯỚC 2: Điền đầy đủ thông tin trong link đăng ký 

BƯỚC 3: Lọc ra 50 bạn được chọn

[Kết quả] chiến dịch YOU'RE INFLUENCER

Tính đến thời điểm kết thúc chương trình đã có hơn 3600 bạn đã quan tâm và đăng ký tham gia chiến dịch. 

Đây là chiến dịch đầu tiên Levents tạo ra để tìm kiếm các tài năng để các bạn có cơ hội thể hiện khả năng của mình, cũng là để tụi mình có cơ hội tìm thấy bạn.