LEVENTS® x YOU “STAY HOME, STAY CREATIVE"

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lần đầu tiên vào năm 2020, Levents® đã tổ chức một chiến dịch với thông điệp đầy ý nghĩa “Stay Home, Stay Creative" để khích lệ tinh thần sáng tạo của các bạn trẻ, đồng thời góp phần hỗ trợ cộng đồng trong quá trình chống dịch. Chiến dịch này đã đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển của Levents®.

 

Thúc đẩy sự sáng tạo và khích lệ tinh thần cho giới trẻ Việt Nam: 

Levents® hợp tác với các bạn trẻ để tạo ra một hoạt động thú vị - thiết kế ra Virus Corona theo trí tưởng tượng của mỗi người. Những thiết kế sáng tạo, có chiều sâu sẽ được lựa chọn để tạo ra một phiên bản Tee giới hạn phục vụ cho mục đích gây quỹ hỗ trợ cho đội ngũ y tế chống dịch. 

 

Gây quỹ hỗ trợ cộng đồng: 

Phiên bản Limited Tee với graphic Virus Corona đã được bày bán với giá ưu đãi và số lượng giới hạn trong 1000 items. Toàn bộ sản phẩm sold out trong thời gian ngắn và lợi nhuận được sử dụng để quyên góp hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. 

LEVENTS® x YOU “STAY HOME, STAY CREATIVE"

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lần đầu tiên vào năm 2020, Levents® đã tổ chức một chiến dịch với thông điệp đầy ý nghĩa “Stay Home, Stay Creative" để khích lệ tinh thần sáng tạo của các bạn trẻ, đồng thời góp phần hỗ trợ cộng đồng trong quá trình chống dịch. Chiến dịch này đã đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển của Levents®.

 

Thúc đẩy sự sáng tạo và khích lệ tinh thần cho giới trẻ Việt Nam: 

Levents® hợp tác với các bạn trẻ để tạo ra một hoạt động thú vị - thiết kế ra Virus Corona theo trí tưởng tượng của mỗi người. Những thiết kế sáng tạo, có chiều sâu sẽ được lựa chọn để tạo ra một phiên bản Tee giới hạn phục vụ cho mục đích gây quỹ hỗ trợ cho đội ngũ y tế chống dịch. 

 

Gây quỹ hỗ trợ cộng đồng: 

Phiên bản Limited Tee với graphic Virus Corona đã được bày bán với giá ưu đãi và số lượng giới hạn trong 1000 items. Toàn bộ sản phẩm sold out trong thời gian ngắn và lợi nhuận được sử dụng để quyên góp hỗ trợ cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.