Style For Safety

Năm 2021 là giai đoạn vô cùng khó khăn cho cộng đồng và xã hội khi dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành và hầu hết hoạt động bị hạn chế. Nhiều cơ sở y tế, tổ chức tình nguyện vì cộng đồng dần trở nên quá tải vì hạn chế về nhân lực và kinh phí. 

Nhận thức được tình hình, Levents® quyết tâm thực hiện Chiến dịch "Style for Safety" kết hợp cùng sự kiện Big Blue Sale để góp phần hỗ trợ cho quỹ vaccine phòng chống Covid-19, góp phần giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. 

Chiến dịch này đã đánh dấu sự đồng lòng của Levents® và cộng đồng trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Lợi nhuận từ các đơn hàng mua sắm trong đợt BIG BLUE SALE đều được sử dụng để đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Từ đó giúp đỡ nhiều người dân được tiêm phòng đầy đủ, đẩy lùi dịch bệnh.

Style For Safety

Năm 2021 là giai đoạn vô cùng khó khăn cho cộng đồng và xã hội khi dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành và hầu hết hoạt động bị hạn chế. Nhiều cơ sở y tế, tổ chức tình nguyện vì cộng đồng dần trở nên quá tải vì hạn chế về nhân lực và kinh phí. 

Nhận thức được tình hình, Levents® quyết tâm thực hiện Chiến dịch "Style for Safety" kết hợp cùng sự kiện Big Blue Sale để góp phần hỗ trợ cho quỹ vaccine phòng chống Covid-19, góp phần giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. 

Chiến dịch này đã đánh dấu sự đồng lòng của Levents® và cộng đồng trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Lợi nhuận từ các đơn hàng mua sắm trong đợt BIG BLUE SALE đều được sử dụng để đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Từ đó giúp đỡ nhiều người dân được tiêm phòng đầy đủ, đẩy lùi dịch bệnh.