You're Influencer

Năm 2020 là giai đoạn bùng nổ của nền tảng giải trí mới cùng nhiều định hướng nghề nghiệp, cơ hội mới dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam như trở thành Influencer, KOC, KOL. Thấu hiểu được mong muốn cũng như tiềm năng của các bạn, Levents® quyết định tổ chức chiến dịch mới thông qua hình thức minigame mang tên LEVENTS® YOU'RE INFLUENCER vào 2 giai đoạn (12.2020 và 08.2021) dành cho tất cả các bạn trẻ trên toàn quốc, bất kì ai cũng có thể tham gia. 

Chiến dịch "YOU'RE INFLUENCER" của Nhà Lì là một sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích Nhà Lì nói riêng và yêu thích công việc sáng tạo nói chung có thể thử sức để trong lĩnh vực truyền thông, PR và trở thành Influencers để tự tin thể hiện phong cách cá nhân. Đồng thời khích lệ tinh thần và tạo cơ hội phát triển cho các bạn trẻ đam mê thời trang trong mùa dịch COVID-19.

 

Hoạt động "YOU'RE INFLUENCER" đã thu hút được hơn 3600 bạn trẻ trên khắp Việt Nam hưởng ứng và tham gia. Đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời để Levents® và các bạn trẻ tài năng được gặp gỡ, kết nối và cùng nhau phát triển trong các dự án tương lai. 

You're Influencer

Năm 2020 là giai đoạn bùng nổ của nền tảng giải trí mới cùng nhiều định hướng nghề nghiệp, cơ hội mới dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam như trở thành Influencer, KOC, KOL. Thấu hiểu được mong muốn cũng như tiềm năng của các bạn, Levents® quyết định tổ chức chiến dịch mới thông qua hình thức minigame mang tên LEVENTS® YOU'RE INFLUENCER vào 2 giai đoạn (12.2020 và 08.2021) dành cho tất cả các bạn trẻ trên toàn quốc, bất kì ai cũng có thể tham gia. 

Chiến dịch "YOU'RE INFLUENCER" của Nhà Lì là một sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích Nhà Lì nói riêng và yêu thích công việc sáng tạo nói chung có thể thử sức để trong lĩnh vực truyền thông, PR và trở thành Influencers để tự tin thể hiện phong cách cá nhân. Đồng thời khích lệ tinh thần và tạo cơ hội phát triển cho các bạn trẻ đam mê thời trang trong mùa dịch COVID-19.

 

Hoạt động "YOU'RE INFLUENCER" đã thu hút được hơn 3600 bạn trẻ trên khắp Việt Nam hưởng ứng và tham gia. Đây là cơ hội vô cùng tuyệt vời để Levents® và các bạn trẻ tài năng được gặp gỡ, kết nối và cùng nhau phát triển trong các dự án tương lai.